GLOBE, KAZNI

 


Skladno s 493. členom Energetskega zakona EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014) sledijo globe oz. kazni če:

(8) Z globo od 1.000 do 10.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:

– ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto skladno s prvim odstavkom 336. člena tega zakona;

 

(9) Z globo od 1.000 do 10.000 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.


(10) Z globo od 100 do 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz osmega odstavka tega člena.

 

(12) Z globo v višini 300 EUR se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne predloži originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela skladno s 334. členom tega zakona.


(13) Z globo v višini 1.000 EUR se za prekršek kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, če v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, ne namesti veljavne energetske izkaznice na vidno mesto skladno s 336. členom tega zakona.


(15) Z globo v višini 250 EUR se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice skladno s 334. členom tega zakona.
POVZETEK:

PRODAJA ALI NAJEM
Lastnik stavbe ali posameznega dela bo kaznovan z globo 300 EUR, če pri prodaji stavbe ali posameznega dela kupcu ali najemniku ne bo predložil energetske izkaznice (velja od 24.2.2015).

 
OGLAŠEVANJE

Z globo 250 EUR se za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela, če pri prodajanju in oddajanju v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki (VELJA OD 1.1.2015).


NAMESTITEV EI NA VIDNO MESTO PRI JAVNIH STAVBAH

  • Z globo v višini 1.000 do 10.000 EUR se kaznuje pravna oseba, če ne namesti energetske izkaznice na vidno mesto, kot je to predvideno za izbrane javne stavbe velikosti nad 500 m² (in po 9. juniju 2015 nad 250 m²), globa v višini od 100 do 500 EUR je predvidena tudi za odgovorno osebo.
  • Z globo v višini 1.000 EUR se za prekršek kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, če v zgoraj omenjenih primerih javnih stavb ne namesti veljavne energetske izkaznice stavbe na vidno mesto.

 

Energetska izkaznica

Ulica 15. maja 2
6000 Koper

T: +386 (0)590 54 402
E: info@energetska-izkaznica.si

Aktualno

21.06.2017

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah


Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv ...

Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo. S potrditvijo in nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
Ne strinjam se