POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI - FAQ Podjetje Legada d.o.o. je izdelalo že preko 150 energetskih izkaznic. Med svojim delom opažamo, da se ob naročilu energetskih izkaznic poraja še vedno veliko vprašanj, zato podajamo kratek seznam pogostih »Vprašanj in odgovorov«, ki bodo bodočim naročnikom energetskih izkaznic pomagali do učinkovite, hitre in poceni izdelave energetske izkaznice za obravnavano stavbo.

 


Kdaj potrebujem energetsko izkaznico?

Energetsko izkaznico potrebujete če svojo nepremičnino oddajate za obdobje dlje od enega leta, prodajate ali oglašujete v medijih (splet, časopis, nepremičninske agencije).

  

Slišal sem, da obstaja merjena in računska energetska izkaznica. Kaj to pomeni?

Merjena energetska izkaznica je namenjena energetskemu certificiranju nestanovanjskih stavb. To so navadno stavbe namenjene pisarnam, trgovini, gostinstvu, itd,…. Računska energetska izkaznica pa je namenjena energetskemu certificiranju stanovanjskih objektov, torej raznih hiš, stanovanj in večstanovanjskih stavb.


Kakšna je razlika med temi izkaznicami?

V kolikor se vaša nepremičnina uvršča med nestanovanjske stavbe, potem zanjo potrebujete merjeno energetsko izkaznico. Izračun energetskih kazalnikov se v tem primeru izvede na podlagi podatkov o porabi energentov v stavbi. Pri tem je pomembno, da je bila nepremičnina v uporabi vsaj zadnje koledarsko leto pred datumom izdelave energetske izkaznice.V kolikor se vaša nepremičnina uvršča med stanovanjske objekte pa zanjo potrebujete računsko energetsko izkaznico. Pri tem se energetski kazalniki izvedejo na podlagi standardnih pogojev rabe stanovanj.


Pred izdelavo energetske izkaznice me sprašujete ali imam na voljo dokumentacijo o stavbi. Kaj to pomeni?

Dokumentacija o stavbi pomeni, da imate na voljo načrte ali pisne posnetke dejanskega stanja stavbe. Predložite lahko tehnične načrte za gradnjo stavbe, ki ste jih pridobili v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja, načrte za izvedbo vaše nepremičnine, načrt etažne delitve, skratka vsak dejanski grafični posnetek stavbe na katerem so vidne mere in oblike nepremičnine. Risbe dejanskega stanja nepremičnine lahko pripravite tudi sami. Kot je bilo že omenjeno, pomembno je, da so na teh risbah vidne mere in razporeditev prostorov. Energetsko izkaznic je možno izdelati tudi brez predložene tehnične dokumentacije, vendar so v tem primeru potrebne dodatne izmere stavbe.


Zakaj je potreben ogled stavbe, če sem že predal popolno dokumentacijo o stavbi?

Po veljavni zakonodaji, mora neodvisni strokovnjak za izdelavo energetske izkaznice opraviti ogled nepremičnine za katero se izdeluje energetska izkaznica. Ob ogledih večkrat slišimo znani rek, »Vse je bilo izvedeno po projektu«. Dejansko pa se mnogokrat zgodi, da predana dokumentacija o stavbi ne izkazuje dejanskega stanja v naravi.  Z ogledom zabeležimo in uskladimo vse neskladnosti med načrtovanimi in dejanskim stanjem stavbe, opravimo pregled sistemov v stavbi in izdelamo računalniški 3D model stavbe. S takim načinom dela pridobite tudi dejanski posnetek vaše nepremičnine in ažurne tehnične podatke, kar vam je lahko v pomoč pri prodaji ali oddaji vaše nepremičnine.


Kako hitro lahko pričakujem ogled stavbe?

Po podpisu zahtevka za izdelavo energetske izkaznice in po vseh izvedenih formalnostih se dogovorimo za ogled nepremičnine. Ogled traja približno pol ure do eno uro, odvisno od kompleksnosti nepremičnine.


Kaj vse zajema ogled stavbe?

Ogled stavbe zajema pregled zunanjih sten, tal, stropa, strehe,…, torej vseh elementov stavbe ki tvorijo njen zunanji ovoj. Pregledu zunanjega ovoja pa sledi ogled nameščenih naprav za ogrevanje, prezračevanje, pripravo tople sanitarne vode, hlajenje in razsvetljavo. V podjetju tudi slikovno dokumentiramo vse podatke o ovoju stavbe in vgrajenih sistemih. Hranimo jih skladno z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.


Moram stavbo pred ogledom ogreti?

Ne, stavbe ni potrebno ogreti. Dovolj je, da omogočite dostop do vgrajenih sistemov v stavbi.


Pri oglaševanju moram navesti energetski razred stavbe. Kaj to pomeni?

Vzemite v roko izdano energetsko izkaznico in poiščite energetski kazalnik (barvni poltrak) z naslovom »Potrebna toplota za ogrevanje« in nad njim poiščite označen energetski razred. Navadno je to velika tiskana črka (del abecede med črkama A in G).


Ne strinjam se z izračunanim energetskim razredom stavbe. Želim boljši energetski razred.

Velikokrat se zgodi, da naročniki energetskih izkaznic zamolčijo kak pomemben podatek, ki vpliva na izračun energetskih kazalnikov stavbe. Z ogledom stavbe ni mogoče v popolnosti zajeti vseh podatkov o stavbi. Pomembno je, da ste z izdelovalcem iskreni, pošteni in da se pred izvedbo ogleda stavbe pozanimate o morebitni namestitvi toplotne izolacije na stene, tla proti terenu ali stropa proti podstrešju. Ti podatki namreč pomembno vplivajo na izračun energetskega razreda! Ko je energetska izkaznica enkrat izdana v register energetskih izkaznic stavb, je možno njeno veljavnost prekiniti zgolj z njeno ponovno izdajo v register. V izogib morebitnimi dodatnim stroškom vam svetujemo, da neodvisnemu izdelovalcu energetskih izkaznic stavb predate relevantne podatke o stavbi.


Moja stavbe se uvršča v razred G. Kaj naj storim?

Imate dve možnosti. Lahko se sprijaznite z dejstvom, da bo vaša nepremičnina velik porabnik energije in vam strošek za ogrevanje stavbe ne načenja osebnega finančnega stanja. Lahko pa s pomočjo navedenih stroškovno učinkovitih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti izboljšate energetsko stanje stavbe in prihranite na energiji za ogrevanje. V podjetju Legada d.o.o. vam nudimo tudi vse svetovalne storitve s področja dviga energetske učinkovitosti stavb in bivalnega ugodja.


V energetski izkaznici piše, da moram zamenjati okna, za povečanje energetske učinkovitosti stavbe! Stavbo prodajam in se nimam več namena ukvarjati z njeno obnovo. Nalagate mi nekaj, česar ne potrebujem!

Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti stavbe so namenjeni predvsem bodočemu kupcu nepremičnine. So dobronamerni in niso obvezni. Kupec nepremičnine pridobi vpogled katere so tiste izboljšave, ki se najhitreje povrnejo s prihranki energije za ogrevanje. Z ukrepi se vam, kot prodajalcu in najemniku, ni potrebno ukvarjati.


V hiši je nameščena savna. Ali ta podatek vpliva na energetske kazalnike stavbe?

Sama savna nima vpliva na energetski razred v katerega se stavba uvršča. Kljub temu, pa je priporočljivo, da savno pokažete in navedete kolikšen porabnik energije je. To bo omogočalo bodočemu kupcu, da se še pred nakupom spozna s porabniki energije v stavbi.

Energetska izkaznica

Ulica 15. maja 2
6000 Koper

T: +386 (0)590 54 402
E: info@energetska-izkaznica.si

Aktualno

21.06.2017

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah


Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv ...

Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo. S potrditvijo in nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
Ne strinjam se