NOVICE
<< < 1 2 > >>
 
Stare kurilne naprave

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah

21.06.2017 08:00


Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah. Na voljo so tudi dodatna nepovratna sredstva občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb ter dodatna kreditna sredstva občanom za okoljske naložbe.

 

vir: Portal Energetika

 
 
Delilnik toplote nameščen na radiatorju

Nov pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto

10.10.2016 03:00

Z dne 24.9.2016 je stopil v veljavo pravilnik o delitvi stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah, ki naj bi omogočil bolj pravično delitev stroškov in tudi bolj racionalno porabo toplote. Pravilnik uvaja minimalni porabniški delež v višini 40 odstotkov povprečne porabe na kvadratni meter.

Poenostavljeno to pomeni, da se bo porabniški delež tudi v stanovanjih z zaprtimi radiatorji iz 0 odstotkov dvignil na 40 odstotkov povprečja, gledano na kvadratni meter. Končni delež stroška za ogrevanje stanovanja z zaprtimi radiatorji se bo v praksi gibal nekje med 50 in 70 odstotki povprečja.

V veliki večini stavb, kjer se je toplota že do sedaj korektno porabljala in obračunavala, ne bo bistvenih sprememb. Prilagojeni pravilnik bo omogočil bolj pravično delitev stroškov predvsem v primerih, kjer so opažali pretirano varčevanje ali nesorazmerno visoko porabo izkazano z delilniki.

Uvedba delilnikov stroškov v 2010 je bil učinkovit ukrep zmanjševanja porabe energije, saj je bilo omogočeno plačevanje stroškov za toploto glede na porabo. Spremembe so bile opazne že v prvem letu, saj so prihranki pri energiji za ogrevanje v posameznih primerih znašali tudi do 30 odstotkov in več, navaja ministrstvo za infrastrukturo.


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS, št. 61/2016)

vir: Portal energetika
 
 
Klasična, LED, varčna sijalka (žarnica)

Raziskava o vgrajenih tipih sijalk v gospodinjstvih

10.11.2015 11:33

Na naši strani http://www.energetska-izkaznica.si/energetska-ucinkovitost/raziskava-sijalke/  je objavljeno poročilo raziskave, ki smo jo opravili v stanovanjih in hišah.

Z raziskavo smo ugotavljali, kakšne sijalke so vgrajene po posameznih prostorih v stanovanjih in hišah ter koliko ur dnevno svetijo. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 100 stanovanj in hiš različnih velikosti od 24 m2 do 280 m2.

Raziskava je pokazala, da so vgrajene večinoma halogenske in varčne sijalke. Na tretjem mestu so "klasične" sijalke z žarilno nitko, v nekaterih prostorih pa že svetijo tudi LED sijalke. Največ časa svetijo sijalke v dnevnem prostoru in kuhinji (povprečno cca. 4 ure), v kopalnicah (2,5 ure) in hodnikih (2 uri), manj kot dve uri pa sijalke svetijo v spalnicah in ostalih prostorih.

 

 
 
Primerjava cen na 12.10.2015

Primerjava cene električne energije

20.10.2015 09:00


Cene električne energije na evropskih borzah še naprej padajo tako, da pričakujemo še naprej številne nove akcijske ponudbe. Dobavitelji elektrike pa ohranjajo še naprej visoke cene elektrike pri klasičnih paketih, ki jih še vedno ima velika večina potrošnikov. Na račun pasivnosti večine odjemalcev kujejo dobavitelji elektrike trenutno velike dobičke. Odjemalci naj bodo pri zamenjavi dobavitelja elektrike pozorni predvsem na podatke do kdaj je zagotovljena cena v akcijski ponudbi in kaj je s časovno vezavo ter odpovednim rokom.

Pri mesečnem računu za elektriko okrog 22 evrov je razlika med najdražjim in najcenejšim ponudnikom 1,75 evra na mesec, kar je malo, a v enem letu je je dovolj za en mesečni račun. 

A to je le razlika pri trenutno najcenejših paketih posameznih ponudnikov. "Tisti odjemalci, ki še niso nikoli zamenjali dobavitelja elektrike ali niso zamenjali paketa v zadnjih dveh ali treh letih plačujejo veliko preveč za elektriko. Z zamenjavo ponudnika ali paketa bi lahko pri elektriki privarčevali med 50 in 100 evrov letno," so prepričani sodelavci portala varcuj24.si, kjer redno spremljajo tudi cene elektrike. 

Primerjavo smo naredili za majhnega porabnika elektrike s priključno močjo 3 kilovate in mesečno porabo 146 kilovatnih ur, razmerje pa je enako tudi pri večji porabi.

vir: zurnal24.si

Agencija za energijo - primerjalnik cen

 
 
Energetska izkaznica, kot orodje za planiranje stroškov nepremičnine

Zakaj je energetska izkaznica pomembna pri nakupu nepremičnine?

30.09.2015 09:47


Čedalje več ljudi se zaveda, da je nakup nepremičnine obremenjujoča zadeva. Najprej se bodoči kupci srečujejo s problemom zbiranjem finančnih sredstev, nato iščejo primerno nepremičnino, itd.. Redko kdo pa se zaveda problema vzdrževanja in stroškov, ki z nepremičnino nastajajo. V tem članku bomo skušali problem vzdrževanja in s tem povezanimi stroški na nepremičnini razložiti oz. odgovoriti na vprašanje: »Kako mi lahko energetska izkaznica pomaga pri nakupu ali prodaji nepremičnine?«.


Energetska izkaznica stavbe, ki je bila pred približno enim letom uvedena v slovenski pravni red, je v prvi vrsti namenjena bodočim kupcem in najemnikom nepremičnin s ciljem, da ti prepoznajo energetsko zdravje stavbe, ki jo kupujejo ali najemajo. V podjetju Legada d.o.o. se srečujemo tudi s primeri prodajalcev nepremičnin, ki želijo svojo lastnino v čim lepši podobi predstaviti trgu. V tem sestavku si bomo pobliže ogledali zorni kot prodajalca in kupca nepremičnine z vidika energetske učinkovitosti stavbe.


Kot pri vsakem poslu, je tudi pri nepremičninskem pomembno, da kupec in podajalec skleneta kupoprodajno pogodbo in s tem zaključita pogajalski proces. Vsi si želijo, da je ta proces zaključen čim hitreje. Izhodišča za pogajanja pa so za obe vpleteni strani različna. Znano je, da želi prodajalec svoj nepremičnino čim dražje prodati, kupec pa čim ceneje kupiti. Nepremičnina ima veliko lastnosti. Poleg lokacije, kakovosti gradnje, arhitekturne zasnove in cene se pojavlja še dodatna lastnost – energetska učinkovitost stavbe.


Izdelana energetska izkaznica kupcu podaja informacijo koliko energije stavba troši pri standardnih pogojih rabe stavbe za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, prezračevanje, hlajenje in razsvetljavo. Na kratko povedano, kupec dobi informacijo koliko energije stavba porabi za svoje delovanje. Omenjena lastnost pa ima neposreden učinek na strošek, ki ga bo potrebno mesečno plačevati za vse porabljene energente.


Pomemben del energetske izkaznice so tudi navedeni stroškovno učinkoviti ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe. Izkaže se, da je včasih potrebno samo dodatno toplotno izolirati strop proti neogrevanemu podstrešju in že se poraba energije zmanjša za 30 % in več, odvisno od stanja nepremičnine. Na omenjen način lahko prodajalec izboljša energetsko stanje stavbe in s tem naredi svojo nepremičnino atraktivnejšo za prodajo.


Iz navedenega sledi, da postaja energetska izkaznica stavbe atraktivna informacija tako za kupca kot tudi za prodajalca. Prodajalec lahko z manjšimi ukrepi na stavbi izboljša energetsko stanje stavbe, kupec pa lahko pridobi informacijo o energetski učinkovitosti stavbe. Obe udeleženi stranki pa z izdelano energetsko izkaznico stavbe pridobita pogajalsko izhodišče pri določanju končne cene nepremičnine.
 

 
 
ecoGator

ecoGator - vaš svetovalec pri nakupu energijsko učinkovitih izdelkov

10.06.2015 09:47

Energijske nalepke za gospodinjske aparate, ki so se izkazale kot zelo dobra spodbuda k izboljševanju energetske učinkovitosti, saj so prihranki električne energije ocenjeni na 12-17 TWh letno. Da bi potrošniki bili še bolj ozaveščeni pred nakupom gospodinjskega aparata je združenje v okviru kateterega sodelujejo agencije iz 8 evropskih drža ustanovilo projekt vseevropska kampanja myEconavigator.


Ta potrošnike ozavešča o prednostih trajnih in energetsko učinkovitih izdelkov ter jih usmerjala k tovrstnim izdelkom in rešitvam, spodbujala potrošnike k zmanjševanju porabe energije v vsakodnevnem življenju, potrošnikom zagotavljala informacije o dejavnostih drugih (uveljavljenih) pobud za nakup visoko kakovostnih, energetsko učinkovitih in okolju prijaznih izdelkov ter jih obveščala o ecodesignu, zakonodaji, ki ureja področje energetskih nalepk in deklaracij za izdelke.


Namen projekta »myEconavigator« je potrošnikom ob nakupu zagotoviti aktualne informacije o najbolj energetsko učinkovitih izdelkih na trgu in jim nuditi podporo za energetsko učinkovit način življenja.

 
                                              

ecoGator je prva mobilna aplikacija, ki omogoča, da s kamero, ki je vgrajena v mobilnik fotografirate energijsko nalepko. Tako lahko na enostaven način dobite informacije o energijski učinkovitosti izdelka, izračunate letno porabo energije, izdelek pa lahko dodate v svoj nakupovalni seznam. V okviru aplikacije lahko primerjate tudi dva izbrana izdelka med seboj.

Aplikacija je na voljo v desetih evropskih jezikih, nastala pa je v okviru projekta Efficiency 2.1., ki je sofinanciran iz programa "Intelligent Energy Europe" (IEE). 


Glavni rezultat projekta je mobilna aplikacija, ki potrošnikom pomaga sprejemati boljše odločitve pri nakupu gospodinjskih aparatov, izdelkov zabavne elektronike, opreme za domačo pisarno ali sijalk.


Brezplačna mobilna aplikacija za pametne telefone


Mobilno aplikacijo so pripravili zato, da bo vaš naslednji nakup gospodinjskega aparata lažji. Med drugim boste lahko z aplikacijo preverili, kako energijsko učinkoviti so aparati vašega ožjega izbora, poiskali pa boste lahko tudi veliko uporabnih nasvetov za izbor in uporabo izdelka. Ste za kviz? Preizkusite svoje znanje! Tudi ta je del aplikacije.


Nasveti za prihranek energije


Naši strokovnjaki so pripravili številne uporabne nasvete o energijski učinkovitosti in prihranku energije. Preberite nasvete in jih čim prej vključite v vsakodnevno življenje, tako pri izbiri novih aparatov kot pri uporabi teh, ki jih doma že imate.

Android:  GooglePlay
iOS:        iTunes

    

 
 

Javni vpogled v energetske izkaznice stavbe

03.06.2015 15:47

Na portalu prostor je možno pogledati izdano energetsko izkaznico stavbe.

Vpogled je trenutno možen za vse veljavne energetske izkaznice, ki so prispele na Ministrstvo za infrastrukturo do vključno 14. 5. 2015.


Povezava: http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl

 
 

Kaj pomenijo oznake na energetski izkaznici?

25.05.2015 15:47


Na kaj moramo biti pozorni pri branju energetske izkaznice?


V podjetju Legada d.o.o. se pri izdelavi energetskih izkaznic srečujemo z različnimi vprašanji, ki se nanašajo na razumevanje energetskih izkaznic. Večina ljudi ima težave z razumevanjem kaj natančno pomenijo številčne oznake in t.i. energijski kazalniki, ki so navedeni na prvi strani energetske izkaznice. V želji, da bi bilo razumevanje energetske izkaznice čim bolj enostavno, smo za vas pripravilo hiter priročnik, ki vam bo v pomoč pri razumevanju podatkov v  energetski izkaznici.

Večini je znano, da prvo stran energetske izkaznice sestavljajo štirje energetski kazalniki, ki so predstavljeni kot mavričasti poltraki. Barve se prelivajo iz temno zelene, preko rumene pa vse do rdeče. Zelena barva simbolizira energetsko varčno stavbo, rdeča pa energetsko potratno stavbo.

Prvi energetski kazalnik (brano od zgoraj proti dnu prve strani) prikazuje t.i. »Potrebno energijo za ogrevanje stavbe«. Ta energetski kazalnik je izračunan na podlagi toplotnih izgub stavbe v ogrevalni sezoni in služi temu, da se stavba razvrsti v energetski razred. Poenostavljeno povedano, slabše ko je stavba toplotno izolirana, slabši je energetski razred stavbe. Tako lahko opazimo, da starejše stavbe izkazujejo slabši energetski razred kot novejše, ki so že zgrajene v skladu s sodobnimi predpisi s področja graditve objektov.Drugi energetski kazalnik prikazuje t.i. »Potrebno energijo za delovanje stavbe«. Slednje pomeni vso energijo, ki jo stavba potrebuje za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople sanitarne vode, razsvetljavo in prezračevanje. Poenostavljeno povedano, to je vsa energija, ki jo mesečno plačujemo, da zagotavljamo ustrezne bivalne pogoje v stavbi (ustrezna temperatura, topla voda, svež zrak). Podobno kot pri prvem energetskem kazalniku se tudi tukaj izkaže, da bolj ko je stavba energetsko potratna, večji je strošek za energijo.

Tretji energetski kazalnik prikazuje t.i. »Primarno energijo«. To je tudi kazalnik, ki ga ljudje najtežje razumejo. Poenostavljeno povedano je to vsa energija, ki jo stavba porabi in poleg nje še vsa energija, ki je potrebna za proizvodnjo in transport energije do končnega porabnika (lastnika stavbe). Zato je ta energetski kazalnik navadno vedno večji od »Potrebne energije za delovanje stavbe«.


Četrti energetski kazalnik prikazuje t.i. »Izpuste CO2«. Gre za t.i. ogljični odtis stavbe, ki ga ta stavba ustvari zaradi porabljanja energentov. Podobno kot pri ostalih energetskih kazalnikih je tudi pri slednjem pravilo, da energetsko potratne stavbe povzročajo večji ogljični odtis.


To je bila le kratka obrazložitev energetskih kazalnikov. V podjetju Legada d.o.o. vam poleg storitev s področja izdelave energetskih izkaznic nudimo tudi strokovno pomoč in svetovanje za povečanje energetske učinkovitosti vaše stavbe. Tako se bodo vaše stavbe približevale zelenemu območju na energetskih kazalnikih.

 
 

Nepovratne finančne spodbude občanom za energetsko prenovo stavb

30.04.2015 08:00

Slovenski okoljski javni sklad oz. bolje poznan kot Eko sklad, je objavil "JAVNI POZIV 29SUB-OB15" za "Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb".

Letos smo priča nekaterim spremembam, med katerimi je žal tudi ta, da ni več subvencij za nakup toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode. Prav tako so, z namenom doseganja večjih prihrankov energije, pri nekaterih ukrepih, ki so predmet nepovratnih finančnih spodbud, nekoliko ostrejši tudi kriteriji za pridobitev nepovratnih sredstev v primerjavi z lanskim letom. Pri kotlih na lesno biomaso so tako predpisane nižje emisije ogljikovega monoksida, kjer je bilo prej največ dovoljeno 500 mg/m3 je sedaj dovoljena meja znižana na 400 mg/m3. Pri toplotnih črpalkah za centralno ogrevanje pa je spremenjena zahteva po najnižjem grelnem številu za toplotno črpalko tipa zrak-voda, kjer je bil prej najnižji še sprejemljiv COP 3,4, sedaj pa mora biti COP vsaj 3,5.


Za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah je razpisanih 22 milijonov evrov. Višina spodbude je pri večini ukrepov, za katere je mogoče dodeliti nepovratna sredstva, omejena na 25 % priznanih stroškov naložbe, hkrati pa je določena omejitev v nominalnem znesku.


Predmet in namen javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije, v okviru naslednjih ukrepov:
 
A - vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,
B - vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso,
C - vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe,
D - priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir 
      energije,
E - vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši
      stanovanjski stavbi,
F - toplotna izolacija fasade starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
G - toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali 
      dvostanovanjski stavbi,
H - vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi,
I - gradnja ali nakup pasivne oziroma skoraj nič energijske nove eno- ali dvostanovanjske
    stavbe,
J - celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe,
K - nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma
      skoraj nič energijskem razredu.

več na strani Eko sklada

pdfTabela s točnimi tipi izolacije in ustreznimi debelinami - za pridobitev subvencije (KI Inusulation) (.pdf 272KB)

 
 
Energetski pregled stavbe

Energetska »krvna slika« nepremičnin na obali

27.04.2015 08:00

 

Podjetje Legada d.o.o. intenzivno izdeluje energetske izkaznice stavb. Glede na opravljen obseg dela se že kažejo prvi obrisi energetskega stanja stavb, ki se prodajajo ali oddajajo. Kljub temu, da je kvaliteta gradnje stavb zelo odvisna od starosti nepremičnine in vloženega vzdrževanja je že možno izluščiti energetsko »krvno« sliko stavb. Večina energetskega certificiranja stavbe je bila izvedena na obali, zato se bomo posvetili predvsem njim.


Kot opažamo v podjetju Legada d.o.o., je večina stavb, predvsem enodružinskih hiš, brez izvedene toplotne zaščite zunanjega ovoja. Razlog takemu stanju gre iskati predvsem v dejstvu, da je večina stanovanjskih blokov in hiš, ki se prodajajo ali oddajajo, bila zgrajena med leti 1970 in 1990. V tem obdobju se o dodatni toplotni zaščiti stavbnega ovoja ni razmišljalo, oz. so bila določila s področja energetske učinkovitosti stavb razmeroma mila zaradi nizkih cen energentov. Izračunani kazalniki »potrebne energije za ogrevanje stavbe« kažejo, da se večina stavb na slovenski obali uvršča v energetske razrede D, E in F. Razmeroma ugodnim energetskim razredom botruje primorska klima z milimi zimami.


Poleg odsotnosti dodatne toplotne zaščite stanovanj je moč opaziti, da večina stavb za ogrevanje koristi drage energente. Stavbe se večinoma ogrevajo z ekstra lahkim kurilnim oljem, z lokalnimi električnimi radiatorji in z utekočinjenim naftnim plinom (UNP). Predvsem slednji je najdražji energent. Mnogi lastniki plinskih kotlov, ki porabljajo UNP se pritožuje nad visokimi stroški za ogrevanje. Ti lahko narastejo celo do višine 200 € na mesec v zimskih mesecih. Stanovalec neke hiše na območju Ankarana je celo poročal, da je za 3-mesečno ogrevanje z UNP plačal 6000 €. Strošek nikakor ni zanemarljiv in lahko pomembno vpliva na družinski proračun. Tudi ogrevalni sistem, ki porablja ekstra lahko kurilno olje je energetsko potraten. Opažamo tudi veliko primerov, ko se stavbe ogrevajo samo s posameznimi električnimi radiatorji. Tak ogrevalni sistem je cenovno razmeroma ugoden, ne omogoča pa konstantnega bivalnega ugodja (vzdrževanje temperature in vlage skozi daljše časovno obdobje).


Opažamo tudi, da lastniki nepremičnin v želji po znižanju stroška za ogrevanje stanovanj znižujejo notranjo temperaturo prostorov in s tem ohlajajo stanovanje. Rezultat takega načina regulacije ogrevalnega sistema ne pomeni samo neprijetnega občutka hladu, ampak tudi dopušča možnost nastanka plesni in neugodnih bivalnih razmer, kar lahko pomembno vpliva na zdravje dihalnih organov stanovalcev.


Iz navedenega sledi, da bo potrebno v prihodnosti, tudi na območju obale, razmišljati o temeljitih energetskih obnovah stavb. Trenutno stanje kaže, da so stavbe prevelik porabnik energije in stanovalcem povzročajo visok strošek, ki bi ga lahko zmanjšali ali pa vsaj omilili z izvedbo ukrepov na ovoju stavbe in s posodobitvami ogrevalnega sistema. Podjetje Legada d.o.o. je s svojim strokovnim osebjem usposobljeno, da vam pomaga izboljšati energetsko »krvno sliko« vaše nepremičnine. Pri tem nas vodi znani slogan: Začnite (še) danes, prihranite jutri.


 

 
<< < 1 2 > >>

Energetska izkaznica

Ulica 15. maja 2
6000 Koper

T: +386 (0)590 54 402
E: info@energetska-izkaznica.si

Aktualno

21.06.2017

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah


Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv ...

Cene energentov (18.1.2018)


Energent    € / kWh
Drva bukova  0,0277
Elektrika TČ (cop 3,5)  0,0391
Peleti  0,0599
Plin zemeljski  0,0788
Kurilno olje  0,0956
Elektrika  0,1369
Plin naftni (UNP)  0,1521

* Upoštevani so 90% izkoristki kotla.
Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo. S potrditvijo in nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
Ne strinjam se