KDAJ POTREBUJEM ENERGETSKO IZKAZNICO

 


Energet
ska izkaznica stavbe je obvezna za:

       - nove stavbe,
       - pri prodaji,
       - pri oddaji v najem za obdobje
         enega leta ali več,

        - stavbe z uporabno površino nad 500 m2,
         v katerih je javna uprava oziroma se v njih
         izvajajo javne storitve za večje število ljudi.
Pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna priloga projekta izvedenih del (PID-a).

 

Pri prodaji ali oddaji v najem mora lastnik stavbe ali njenega posameznega dela kupcu oz. najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

Pri oglaševanju mora lastnik prav tako navesti razred energetske učinkovitosti iz energetske izkaznice.

 

Energetska izkaznica mora biti nameščena na vidnem mestu v stavbah z uporabno površino nad 500 m2, ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije in so v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena, uvrščene v podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti z naslednjimi oznakami:

 • 12201 – Stavbe javne uprave,
 • 12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
 • 12640 – Stavbe za zdravstvo,
 • 12610 – Stavbe za kulturo in razvedrilo.
Energetske izkaznice ni potrebno pridobiti za:
 • obstoječe stavbe pri oddaji v najem za obdobje krajše od enega leta,
 • stavbe za verske in obredne namene,
 • spomeniškovarstveno zaščitene stavbe, če bi izpolnjevanje zahtev spremenilo njihov videz,
 • začasne stavbe s predvidenim časom uporabe do dve leti,
 • industrijske stavbe, delavnice in ne-stanovanjske kmetijske stavbe,
 • stanovanjske stavbe, namenjene za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto,
 • stavbe ali dele stavb s tlorisno uporabno površino manjšo od 50 m2,
 • zaklonišča,
 • stavbe ali njen del v postopku izvršbe ali stečajnem postopku.

Energetska izkaznica

Ulica 15. maja 2
6000 Koper

T: +386 (0)590 54 402
E: info@energetska-izkaznica.si

Aktualno

21.06.2017

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah


Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv ...

Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo. S potrditvijo in nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
Ne strinjam se