Obnovljivi viri energije
Obnovljivi viri energije (OVE) je skupno ime vseh virov energije, ki se v naravi stalno obnavljajo, če jih uporabljamo do te mere, da ne porušimo naravnega ravnovesja.
Med obnovljive vire energije prištevamo zlasti:
  • energijo sonca (direktna sončna energija in posredna sončna energija v obliki 
    biomase, bioplina, vode, vetra, valov),
  • energijo, ki je posledica gibanja nebesnih teles (bibavica) in
  • energijo iz notranjosti zemlje (geotermalna energija).

Potem takem OVE vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih procesov, kot so sončno sevanje, veter, vodni tok v rekah ali potokih (hidroenergija), fotosinteza, s katero rastline gradijo biomaso, bibavica in zemeljski toplotni tokovi (geotermalna energija).

Večina obnovljivih virov, razen geotermalne in energije bibavice, izvira iz sprotnega sončnega sevanja. Nekatere oblike obnovljivih virov so shranjena sončna energija. Dež, vodni tokovi ter veter so posledica kratkotrajnega shranjevanja sončne toplote v atmosferi. Biomasa se nabira v teku obdobja rasti v enem letu, kot na primer slama; ali več let, v lesni biomasi. Zajemanje obnovljivih virov energije ne izčrpa vira. Nasprotno pa z uporabo fosilnih goriv v kratkem času izčrpamo energijo, ki se je shranjevala tisoče ali milijone let. Zaradi tega se fosilna goriva (premog, nafta, zemeljski plin, šota ipd.) ne štejejo med obnovljive vire, čeprav se lahko obnovijo v zelo dolgem času.

V skladu s podnebno-energetskim svežnjem, kot ga je 23. januarja 2008 sprejela Evropska komisija, naj bi do leta 2020 delež obnovljivih virov energije dosegel 20% v končni porabi energije. Pri tem je potreben pristop na ravni EU, saj je potrebno zagotoviti, da je breme za doseganje tega cilja pravično porazdeljeno po državah članicah EU. Poleg tega sveženj določa tudi najnižji cilj, 10%, za uporabo biogoriv v prometu v EU, ki ga je prav tako potrebno doseči do leta 2020 in velja enako za vse države članice.

Energetska izkaznica

Ulica 15. maja 2
6000 Koper

T: +386 (0)590 54 402
E: info@energetska-izkaznica.si

Aktualno

21.06.2017

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah


Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv ...

Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo. S potrditvijo in nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
Ne strinjam se