NOVICE
<< < 1 2 > >>
 

V Nemčiji je delež obnovljivih virov energije presegel trda goriva

15.01.2015 08:00

Načrt "Energiewende", ki ga je postavila Angela Merkel, deluje: prvič je delež obnovljivih virov energije (OVE) pri proizvodnji električne energije presegel (28%) trda goriva, ki predstavljajo 26% delež.

V letu 2014 je uspelo Nemčiji prvič proizvesti več električne energije iz obnovljivih virov kot iz ostalih virov energije, kar potrjuje, da je kanclerka Angela Merkel uspešna pri svoji zavezi, da bo Nemčija do leta 2022 postala energetsko neodvisna. Čista energija, ki jo proizvajajo OVE je v letu 2014 (podatki za prvih 9 mesecev) presegla 27,7%, v istem obdobju je bilo proizvodnja električne energije s pomočjo rjavega premoga 26,3%. Podatke je objavila Agora, raziskovalna organizacija, ki sta jo ustanovili fundaciji Mercator in Evropska podnebna fundacija.

Želja nemške vlade je pokrivanje povečanih potreb energije do 60% s pomočjo OVE do leta 2035 v okviru plana Energiewende, ki trenutno daje obetavne rezultate. Vladi je bilo očitano, da bodo cene energije narasle in da bo Nemčija še bolj odvisna od uvoza ruskega plina. Stroški za prehod na zelene oblike energije, ki so od leta 2000 do danes narasli na 106 milijard €, so pokrivali (pokrivajo) nemški davkoplačevalci pri plačevanju višjih cen električne energije. Trenutne cene električne energije so v Nemčiji druge najvišje v evropski uniji. Po drugi strani pa se lahko Nemčija pohvali, da pri celotni proizvedeni električni energije, predstavljajo obnovljivi viri energije 28% delež, pri čemer je prispevek vetrne energije 9,5%, biomase 8,1%, sončne (fotovoltaika) energije pa 6,8%.


vir: rinnovabili.it


 
 
Energetske izkaznice blokov Cesta na Markovec, Prisoje, Istrski odred v Kopru

Energetske izkaznice smo slavnostno predali blokom v Kopru

29.12.2014 08:00

Predstavniki etažnih lastnikov večstanovanjskih stavbah (Cesta na Markovec 3, 5, 7, 9; Prisoje 2, 4, 6, 8 in Istrski odred 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) v Kopru, so na slavnostni podelitvi prejeli energetske izkaznice. Predstavnikom etažnih lastnikov so energetske izkaznice skupaj z nami podeljevali: Urška Jurak direktorica Dom Koper, Bolčič Peter podžupan Mestne občine Koper, Tomaž Može direktor Primorske gospodarske zbornice, Sead Muharemovič,v.d. načelnika.

Izdelava energetskih izkaznic je predstavljala nadgradnjo  energetskega pregleda v okviru katerega smo analizirali skupno kurilnico, strojne razvode, toplotni ovoj stavb in opravili posnetke s termografsko kamero. Energetske izkaznice je tako skupno prejelo nekaj več kot 600 stanovanj s skupno uporabno površino preko 40.000 m2.


Članek iz Primorskih novic

Članek iz eKoper

Članek iz Večera

Prispevek iz Primorske kronike (od 7:08 minute napre


 
 

Nov pravilnik o metodologiji izdelave in izdaje EI

19.12.2014 08:00

Ministrstvo za infrastrukturo je danes v uradnem listu objavilo nov pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, ki med drugim določa:

 • da se lahko izdela energetska izkaznica za posamezno stanovanje v vseh večstanovanjskih stavbah,
 • če je stavba nevzdrževana, zapuščena ter dotrajana in se šteje kot neprimerna za uporabo ali bivanje, zanjo pa izračun energijskih kazalnikov ni mogoč, se to dejstvo navede na energetski izkaznici v rubriki »Komentar in posebni robni pogoji – torej je potrebno naročiti energetsko izkaznico tudi za nevzdrževane, zapuščene ter dotrajane stavbe.

Pravilnik začne veljati z dnem 20.12.2014.


povezava do uradnega lista UL št. 92/19.12.2014

Ministrstvo za infrastrukturo je v ta namen objavilo infomacijo o energetskih izkaznicah:

 • Energetska izkaznica stavbe je listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Gre za ukrep, ki je namenjen boljši informiranosti potrošnika, torej tistega, ki želi stavbo oz. stanovanje kupiti ali najeti. Stavba je porabnik energije, zato je smiselno, da pred odločitvijo o nakupu ali najemu preverimo, kako energetsko varčna oz. potratna je.
 • Pri tem je zelo nujno tudi poudariti, da energetska izkaznica ne označuje samo razreda oz. določa energetsko učinkovitost stavbe, temveč  so sestavni del energetske izkaznice tudi priporočeni ukrepi, s katerimi se lahko ta učinkovitost poveča.
 • Energetska izkaznica gre torej korak dlje od energijskih nalepk za električne aparate, ki nas seznanjajo s porabo energije pri delovanju določenega aparata.
 • Treba pa je poudariti, da energetska izkaznica ni obvezna za vse stavbe. Pridobiti jo bomo morali samo v primeru, če bomo stavbo (ali stanovanje) prodajali ali oddajali v nov najem (daljši od enega leta). Lastniki stavb, ki svojih nepremičnin ne prodajajo ali ne oddajajo v najem, pa energetske izkaznice ne potrebujejo.
 • Energetsko izkaznico je potrebno pridobiti tudi za vse nove stavbe in za vse javne stavbe s površino večjo od 500 m2, od 9. julija 2015 pa bo ta površina 250 m2.
 • Energetska izkaznica tudi ni potrebna za stavbe ali posamezne dele stavb, ki so že oddani. Poleg tega zakon predvideva nekaj izjem, kot so recimo stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, ali ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti in še nekaj drugih.
 • Stavbe, ki potrebujejo energetske izkaznice, bi morale le to imeti že vsaj od julija 2013, ko so bile izdane prve energetske izkaznice. To velja tudi za vse nove stavbe.
 • Sicer pa je tudi novi energetski zakon to obvezo opredelil in sicer je zakon stopil v veljavo 22. marca 2014. Uvedel je sicer tudi prehodna obdobja za izvajanje sankcij ter za zahtevo po navedbah v oglasih.
 • Kazni za oglaševanje nepremičnin brez navedbe energetskega kazalnika veljajo od 1. januarja 2015 naprej, s 24. februarjem 2015 pa nastopijo tudi kazni za nepridobitev izkaznice ob prodaji ali oddaji nepremičnine.
 • Trenutno je usposobljenih izdelovalcev izkaznic 268 neodvisnih strokovnjakov
 • Danes je izdanih že več kot 1000 izkaznic (17.12.2014 – 1093).
 • Danes bo objavljen novi Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic.


 
 

Energetski pregled s termovizijo

12.11.2014 08:00


Energetski pregled je sistematičen postopek, s katerim se pridobi podroben vpogled v obstoječi profil rabe energije v stavbi in vključuje prepoznavo ter ovrednotenje stroškovno učinkovitih možnosti za prihranke energije. Sestavni del energetskega pregleda je poročilo, v katerem so navedene možnosti za znižanje porabe toplote, električne energije, komprimiranega zraka in vode.

 

Podjetje Legada že nekaj let izvaja energetske preglede strojnih in elektro instalacij, z nakupom kvalitetne termovizijske (infrardeče) kamere in z ustreznim izobraževanjem zaposlenih, smo energetske preglede razširili tudi na preglede stavbnega ovoja in odkrivanja anomalij na strojnih in elektro instalacijah.

 

Izgube energije je pogosto zelo zapleteno in težko odkriti. Infrardeča analiza pregledovalcem omogoča hitro identifikacijo problematičnih področij, s tem pa takojšnji začetek postopka za ustavitev izgube energije. Prav tako je termovizijska kamera v veliko pomoč pri odkrivanju anomalij na strojnih in elektro instalacijah, saj natančno pokaže segment pregrevanja oz. večje obremenitve.

  
Termografska slika nazorno prikazuje toplotne mostove (rdeča polja), ki jih s prostim očesom ne vidimo.


 


 

 
Termografska slika nazorno prikazuje toplotne mostove (modra polja), ki jih s prostim očesom ne vidimo. Iz slike lahko vidimo sestavo zunanjega zidu, rumene polja kažejo na opeko, modra polja pa na betonski steber in preklado. Slaba toplotna izvedba slednjega se kaže v nabiranju plesni v stanovanju.


 
Termografska slika nazorno prikazuje toplotne mostove (rdeča polja), ki jih s prostim očesom ne vidimo. Lastnik je najverjetneje okno zmanjšal in slabo izvedel zazidvavo spodnjega dela. Temu najverjetneje sledi izguba energije in vlaga v notranjosti prostora.


 


Izvajanje Termografskih pregledov:  Legada d.o.o.


 
 
Logotip združenja

Ustanovljeno združenje neodvisnih strokovnjakov

05.06.2014 08:00

Iniciativna skupina za ustanovitev združenja neodvisnih strokovnjakov se je sestala v Ljubljani dne 29.1.2014. Neodvisni strokovnjaki želimo izboljšati uvedbo energetske izkaznice stavb. Na pomanjkljivosti opozarjamo že dalj časa in pričakujemo, da bonaš glas sedaj, ko smo enotni in združeni, bolj slišan.

povezava na članek
 
 

Sprejet nov energetski zakon EZ-1

30.01.2014 08:00


DZ je 30.1.2014 s 44 glasovi za in 25 proti sprejel nov energetski zakon, ki med drugim v slovenski pravni red prenaša tretji energetski sveženj. Zakon prinaša novosti na področju energetske učinkovitosti, krepi pravice potrošnikov in pristojnosti agencije za energijo ter vzpostavlja strukturo nacionalnih strateških dokumentov.

Po pojasnilih državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in prostor Bojana Kumra predlagani zakon v slovenski pravni red prenaša določbe 10 evropskih direktiv, ki urejajo področje trga z energijo ter spodbujanje energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Zaradi plinske in električne direktive Sloveniji, ker ju ni pravočasno implementirala - to bi morala storiti do marca 2011 - grozi plačilo denarne kazni.


Energetski koncept Slovenije

Zakon na novo ureja področje strateških dokumentov energetske politike in energetske infrastrukture. Osnovni razvojni dokument bo energetski koncept Slovenije, s katerim bodo po pojasnilih državnega sekretarja določeni cilji konkurenčne, trajnostno naravnane in zanesljive oskrbe z energijo za naslednjih 20 let in okvirno tudi za naslednjih 40 let.

Zakon bo po njegovi oceni "bistveno pripomogel h krepitvi konkurence in pravic potrošnikov, hkrati pa pomagal ustvarjati pogoje za večjo zanesljivost oskrbe". Zakon daje v luči zagotavljanja dolgoročne vzdržne podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov vladi večja pooblastila pri odločanju o tem, katere tehnologije in v kakšnem obsegu se bodo spodbujale v prihodnje.


Ravno tako se krepi vloga regulatorja, agencije za energijo. Za agencijo se ne bo uporabljal zakon, ki ureja javne agencije, agencija pa je pravna oseba javnega značaja.


Energetske izkaznice

V parlamentarni proceduri je bilo največ razprave okoli energetskih izkaznic, ki so sicer predpisane že v sedaj veljavnem zakonu. Energetske izkaznice bodo obvezne za nepremičnino, ki se prodaja ali oddaja v najem za več kot 12 mesecev.

Pri prodaji ali oddaji nepremičnine v najem bodo morali lastniki najpozneje do konca leta zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti nepremičnine iz energetske izkaznice. Tako v zakonu ni več zapisa, da bi morale večstanovanjske stavbe, zgrajene pred 1. januarjem 1980, pridobiti izkaznico najpozneje do konca leta 2019, tiste, ki so bile zgrajene po 1. januarju 1980 pa najpozneje do konca leta 2030.

Kot je poudaril Kumer, so pri energetskih izkaznicah želeli ščititi kupca. Na izkaznico ne gleda kot na strošek, temveč kot na investicijo v to, da "bomo v prihodnosti plačevali manj za stroške za energijo". Veljavnost izkaznice je 10 let, izdajale pa jih bodo pooblaščene pravne ali fizične osebe, ki morajo za to pridobiti licenco. Strošek izdelave izkaznice nosi lastnik oz. lastniki stavbe.


Pogosta vpršanja in odgovori 1
Pogosta vpršanja in odgovori 2 
 

Pripombe na predlog novega Energetskega zakona (EZ-1) iz javne obravnav

15.11.2013 08:00

Po sprejemu predloga novega sistemskega zakona s področja energetike na Vladi RS je Energetski zakon EZ-1 posredovan v obravnavo po rednem postopku v Državni zbor RS.

povezava do povzetka za državljane

pdfEZ_1_Vlada_23_10_2013 (.pdf 2.6MB)


Vir: članek je bil objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor
 
 

Predlog Energetskega zakona EZ-1 sprejet

18.10.2013 08:00

Vlada RS je na seji dne 17.10.2013 sprejela predlog Energetskega zakona. Energetski zakon je nov sistemski zakon, ki nadomešča obstoječo zakonodajo na tem področju. S predlogom Energetskega zakona se implementira 10 direktiv in določajo potrebni elementi za izvajanje Uredb EU. Vlada RS in resorno ministrstvo želita s predlogom energetskega zakona sistemsko urediti ključne tri energetske stebre: zanesljivost, konkurenčnost in nizkoogljičnost. Več o tem si lahko preberite na spodnji povezavi.

povezava do članka


Vir: članek je bil objavljen na portalu energetika-portal.si 
 

Nova spletna stran

08.07.2013 08:00


Pozdravljeni na novi spletni strani, ki je namenjena predstavitvi energetske izkaznice in ozaveščanju javnosti o zavedanju in pomenu energetske učinkovitosti naših stavb za naš boljši jutri.

Začnite danes, da prihranite jutri.

Veselimo se vašega obiska ali zanimanja.


 

 
 

Evropski teden trajnostne energije 2013

20.06.2013 08:00

Delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi energije je v Sloveniji v letu 2011 znašal skoraj 19 %, do leta 2020 pa naj bi se povečal na 25 %.

Povezava do celotne novice


 
<< < 1 2 > >>

Energetska izkaznica

Ulica 15. maja 2
6000 Koper

T: +386 (0)590 54 402
E: info@energetska-izkaznica.si

Aktualno

21.06.2017

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah


Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv ...

Cene energentov (18.1.2018)


Energent    € / kWh
Drva bukova  0,0277
Elektrika TČ (cop 3,5)  0,0391
Peleti  0,0599
Plin zemeljski  0,0788
Kurilno olje  0,0956
Elektrika  0,1369
Plin naftni (UNP)  0,1521

* Upoštevani so 90% izkoristki kotla.
Spletna stran uporablja piškotke, s pomočjo katerih izboljšuje vašo uporabniško izkušnjo. S potrditvijo in nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
Ne strinjam se